Nieuws

30 mei 2019

Opbrengst collecte PKN Wassenaar voor Kledingbeurs

De Vincentius Kledingbeurs heeft in mei 2019 een mooie donatie van €590,- in ontvangst mogen nemen. Het bedrag is afkomstig van de Protestantse Kerk in Wassenaar (PKN). De donatie wordt besteed aan het afdekken van de diverse algemene kosten van het project Kledingbeurs.

Opbrengst collecte PKN Wassenaar voor Kledingbeurs
De diaconie van PKN heeft als missie het dienstbaar invullen van de weg naar religieuze eenheid binnen de samenleving. Dit manifesteert zich in het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en het helpen van mensen die maatschappelijk in de knel zijn gekomen of die dat dreigen te komen. 

 

Om deze missie kracht bij te zetten organiseert PKN Wassenaar wekelijks een diaconale collecte gericht op maatschappelijke projecten in en rondom Wassenaar. Deze maal is de opbrengt ten goede aan de Vincentius Kledingbeurs gekomen.

 

Het bedrag is zeer welkom. Hiermee kunnen wij weer veel mensen voorzien van presentabele kleding. Hartelijk dank aan alle donateurs van deze collecte.