Geschiedenis

In 1846 werd in Den Haag, in de sacristie van de kerk in de Oude Molstraat, de eerste Vincentiusconferentie (plaatselijke vereniging) in Nederland opgericht. Op 4 maart 1846 werd deze conferentie ingeschreven bij de Algemene Raad in Parijs.
De Vincentiusvereniging Den Haag is onderdeel van de Vincentiusvereniging Nederland. Lees hieronder over het ontstaan ervan.

Het begon allemaal in Parijs, in 1833. Frédéric Ozanam en enkele sympathisanten trokken zich de enorme ellende in de grote steden en op het platteland aan en hielpen mensen in nood waar hulp dringend nodig was. Samen vormden ze een vereniging. Tot op de dag van vandaag zit de hoofdorganisatie van de Vincentiusvereniging in Frankrijk. De vereniging verspreidde zich snel over andere steden en dorpen, zo ook in Nederland. In 1846 werd de eerste Vincentiusconferentie (plaatselijke vereniging) in Nederland opgericht, in de sacristie van de kerk in de Oude Molstraat te Den Haag. Op 4 maart 1846 werd deze conferentie ingeschreven bij de Algemene Raad in Parijs.
Alle verenigingen in Nederland vormen samen de Vincentiusvereniging Nederland.

Het werk van de Vincentiusvereniging kenmerkte zich vanaf het begin door concrete daden van hulpverlening. De eerste Vincentianen zochten behoeftige mensen op; hielpen hen aan kleding, eten en verwarming en zij verzorgden zieken en ouderen. Maar ze bonden ook de strijd aan tegen de oorzaken van het menselijk leed.
Deze manier van werken is al meer dan 150 jaar de leidraad voor de Vincentianen. In deze tijd geven zij nog steeds invulling aan de aloude doelstelling. Door middel van hulp van mens tot mens en door het initiëren van activiteiten en projecten.

In de ruim 150 jaar van haar bestaan is de Vincentiusvereniging een organisatie gebleven, die op een praktische en directe manier heeft willen reageren op de opdracht uit het Evangelie: 'de mens in nood bij te staan'.