Vereniging

De Vincentiusvereniging Den Haag bindt de strijd aan tegen financiële, sociale, gezondheids- en culturele armoede. Dit gebeurt lokaal, op persoonlijk zowel als algemeen vlak. Daarnaast steunt de vereniging ondernemingen met dezelfde eigenschappen. Door het werk van de Vincentiusvereniging Den Haag krijgen mensen die leven van een minimaal inkomen de mogelijkheid zich fatsoenlijk te kleden (Kledingbeurs), hun kinderen speelgoed om mee te spelen (Speelgoedbeurs) en kunnen sociaal armen samenkomen voor dat broodnodige persoonlijke contact (Sociaal Café).Missie

De Vincentiusvereniging Den Haag is behulpzaam naar maatschappelijk kwetsbare personen en groepen op een duurzame en respectvolle manier in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

 

Visie

De Vincentiusvereniging helpt kwetsbaren uit de gehele Haagse gemeenschap. Met name daar waar (nieuwe) gaten vallen in het maatschappelijke vangnet. Dit doen wij door projecten op te zetten, die duurzaam bijdragen op specifieke onderwerpen. Middels persoonlijke benadering worden tijdens de activiteiten kennis, vaardigheden en toegang tot sociale netwerken overgedragen. Specifieke aandacht ligt ook bij de dagelijkse zaken, die te maken hebben met kleding, voeding, onderwijs, spelen, ontmoeting, cultuur, en wederzijdse sociale ondersteuning. Met als doel grote groepen mensen weer volwaardig te laten participeren in de maatschappij.

 

De vereniging steunt op de pijlers behulpzaamheid, respect en duurzaamheid. En bekommert zich om ieder mens ongeacht diens achtergrond, geloof of oorzaak van de problematiek. En staat voor samenwerking met mensen en andere organisaties.

 

Organisatie

De Vincentiusvereniging Den Haag kent een vijftiental algemene leden die op vrijwillige basis het doel van de vereniging nastreven. Een groot aantal vrijwilligers levert een structurele bijdrage binnen aparte projecten en commissies.

 

De leden en vrijwilligers van de Vincentiusvereniging Den Haag zetten zich in om het doel te bereiken via allerlei activiteiten. Het beleid van de vereniging wordt vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering, die tweemaal per jaar wordt gehouden.

 

Het bestuur van de Vincentiusvereniging Den Haag bestaat uit vijf personen waaronder de voorzitter. Zij zijn belast met het algemeen bestuur van de vereniging, bereiden de besluiten van de algemene ledenvergadering voor en voeren ze uit.

 

 

Namen en functies van de bestuurders
Het bestuur van de Vincentiusvereniging Den Haag bestaat uit:

 

Dhr. W.A. Philipsen

voorzitter@vincentiusdenhaag.nl

voorzitter

Mevr. J. Dekker-De Vreese

jdekkerdevreese@vincentiusdenhaag.nl

algemeen bestuurslid 

Dhr. M. Lohuis

mlohuis@vincentiusdenhaag.nl

bestuurssecretaris

Dhr. J. Lussenburg

penningmeester@vincentiusdenhaag.nl

penningmeester

Mevr. M. van Erp

mvanerp@vincentiusdenhaag.nl

algemeen bestuurslid

 

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vincentiusvereniging Den Haag via het volgende e-mailadres : secretariaat@vincentiusdenhaag.nl

 

ING Ibannr:  NL84INGB0000070288 tnv Vincentiusvereniging Den Haag

Overige beleid

Informatie omtrent aannamebeleid

Informatie omtrent gedragscode