Vereniging

De vrijwilligers en leden van de Vincentiusvereniging Den Haag proberen een structurele bijdrage te leveren om de positie van zwakke en kwetsbare mensen in Den Haag te verbeteren. Dat kan gaan om armoedebestrijding of persoonlijke hulp. Zo biedt de Vincentius kledingbeurs mensen met een kleine portemonnee de mogelijkheid om betaalbare kleding aan te schaffen.Organisatie

De Vincentiusvereniging Den Haag kent 15 leden die zich op vrijwillige basis inzetten om het doel van de Vincentiusvereniging Den Haag na te streven. Verder heeft de vereniging bijna honderd vrijwilligers die actief zijn bij de verschillende projecten.

 

Missie:

De Vincentiusvereniging helpt alle zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving op een persoonlijke en duurzame manier in Den Haag en omstreken.

 

Visie:

De Vincentiusvereniging biedt hulp aan zwakkeren en kwetsbaren uit de gehele Haagse gemeenschap. Met name daar waar (nieuwe) gaten vallen in het maatschappelijke vangnet. Dit doen wij door projecten, die duurzaam bijdragen op specifieke onderwerpen. Middels persoonlijke benadering worden tijdens de activiteiten kennis, vaardigheden en toegang tot sociale netwerken overgedragen. Specifieke aandacht ligt ook bij de dagelijkse zaken, die te maken hebben met kleding, voeding, onderwijs, spelen, ontmoeting, cultuur, en wederzijdse sociale ondersteuning. Met als doel grote groepen mensen weer volledig en volwaardig te laten participeren in de maatschappij.

De vereniging steunt op de pijlers medeleven, soberheid, openheid en duurzaamheid. En bekommert zich om ieder mens ongeacht diens achtergrond, geloof of oorzaak van de problematiek. En staat voor samenwerking met andere mensen en organisaties

  

 

De leden van de Vincentiusvereniging proberen dit doel te bereiken via allerlei activiteiten waarin zij zelf actief deelnemen. Het beleid van de vereniging wordt vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering, die twee maal per jaar wordt gehouden.

 

Namen en functies van de bestuurders
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

 

Dhr. W. Kruijsen

Voorzitter

Dhr. D. Roelofsen

Penningmeester

Dhr. S. Witkam

Secretaris

Dhr. R. Wiegant

Bestuurslid

Dhr. S. Immers

Bestuurslid

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vincentiusvereniging Den Haag:

T: 070 364 84 08
E: secretariaat@vincentiusdenhaag.nl

 

Gezien de beperkte aanwezigheid raden wij u aan om via e-mail contact op te nemen.