Nieuws

07 juni 2017

Tentoonstelling 'Arm & Rijk' in het Haags Historisch Museum

Van 29 april t/m 3 september 2017

Den Haag wordt ‘de stad van zand en veen’ genoemd. Een stad waar rijk en arm wonen in aparte werelden. Klopt dat beeld? 


Tentoonstelling 'Arm & Rijk' in het Haags Historisch Museum
En is het altijd zo geweest? Het Haags Historisch Museum laat in de tentoonstelling Arm en Rijk/Rijk en Arm van 29 april t/m 3 september 2017 zien hoe en waar de rijke én arme Hagenaars woonden en leefden. Van stadspaleis en buitenplaats tot krotwoning. En van sociëteit tot buurtkroeg. Tegelijkertijd is in het Atrium de presentatie Hedendaagse Haagse Armoedezorg te zien waarin een aantal initiatieven wordt belicht om armoede te bestrijden.

 Zand en veen in Den Haag

De kloof tussen arm en rijk in Nederland lijkt de laatste jaren steeds dieper te worden. Ongelijkheid is een van de meest prangende problemen van deze tijd, ook in Den Haag. In de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm komen thema’s als stadsontwikkeling, huisvesting, dagelijks leven en vrijetijdsbesteding aan bod. De focus ligt op Den Haag in de 19de eeuw, met uitstapjes naar het verdere verleden en nu. Hoe groot was de afstand tussen arm en rijk vroeger? Hoe leefde men naast en met elkaar? Welke successen werden geboekt bij armoedebestrijding en wat is de stand van zaken nu?

In het Atrium: hedendaagse armoedezorg

Tegelijkertijd met de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum organiseert het Haags Gemeentearchief van 29 april t/m 19 juni de tentoonstelling Hedendaagse Haagse Armoedezorg in het Atrium. Hierin toont een aantal particuliere hulporganisaties hoe ze zijn ontstaan en hoe ze bijdragen aan het verlichten van armoede in Den Haag: De Voedselbank, Stichting Leergeld, de Ooievaarspas, VNG Haaglanden, de Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen, het E-team en Jarige Job.

Activiteiten bij de tentoonstelling

Bij de tentoonstelling worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals lezingen en stadswandelingen inclusief bezoeken aan het Oude Mannenhuis in de Oude Molstraat. Ook wordt een boek gepresenteerd over de geschiedenis van de protestantse diaconie van Den Haag, geschreven door historicus Jurjen Vis. Op zaterdag 17 juni wordt tijdens de TOPSTUKKENdag gezocht naar Haagse verhalen rond het thema arm en rijk.