Nieuws

03 oktober 2017

Tafelen met Elkaar zoekt vrijwilligers voor de kinderanimatie

Tafelen met Elkaar zoekt op korte termijn een of meerdere enthousiaste vrijwilliger(s) voor de kinderanimatie tijdens de maandelijkse maaltijden

Tafelen met Elkaar zoekt vrijwilligers voor de kinderanimatie
Taakomschrijving:
 
- Begeleidt kinderen in de basisschoolleeftijd met de aangeboden activiteiten zowel in groepsverband als individueel.
- Schept een situatie binnen de groep waarin de kinderen zich veilig voelen en stimuleert de kinderen om aan activiteiten deel te nemen.
- Draagt zorg voor de kinderen gedurende het kinderamusement.
- Zorgt met de medevrijwilligers voor het beheer, de aanschaf & hygiëne en de goede staat van de inventaris zodat de kinderen veilig kunnen spelen.
- Het feestelijk aankleden van de twee ruimtes waar het kinderamusement gehouden wordt.
 
Gezochte vaardigheden:
 
- Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 
Tijdsinvestering:
 
- Iedere tweede zaterdag van de maand van 15:00 - 20:00.
- inkoop cadeautjes, beheer, de aanschaf & hygiëne en de goede staat van de inventaris gemiddeld vier uur per maand.
 
Contactgegevens voor vragen en of meer info: 
 
Serge Lutter
Coördinatie kinderamusement
Tel:. 06-51325109