Nieuws

19 april 2018

Armoede in regio Den Haag stabiel

De armoede onder de mensen in de regio Den Haag stabiliseert zich. Wel zijn er binnen de regio grote verschillen  (bron Omroep West)

Dat meldt Stichting Armoedefonds, die onderzoek deed onder negen armoedebestrijdingsorganisaties in Den Haag, Delft en Wassenaar. Bij zeven van de negen organisaties is het aantal hulpvragen al enige tijd constant. 'Als we zo doorgaan, verdwijnt regio Den Haag uit de top vijf van de gemeenten in Nederland met de meeste armoede', zegt Teije Brandsma van Stichting Armoedefonds.

Volgens de stichting is de stabilisering te danken aan de groeiende economie. Maar ook het armoedebeleid van de gemeente Den Haag speelt een rol. Vorig jaar kwam daar vijf miljoen euro extra voor vrij: 'Dat geld is onder meer gebruikt voor het kwijtschelden van gemeentebelastingen voor mensen die dat niet kunnen betalen. En de gemeente heeft veel Ooievaarspassen kunnen uitgeven, waardoor ook mensen met weinig geld kunnen participeren in de maatschappij', licht Brandsma toe.

Met zo'n pas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei activiteiten als sport, uitjes, lidmaatschappen en cursussen.

De ontwikkeling past in een landelijke trend. In Nederland is het percentage huishoudens met een laag inkomen gedaald en gestabiliseerd tot 8,2 procent. In 2013 was dat nog 8,9 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 'Geen spectulaire daling, maar het is toch goed nieuws', zegt Brandsma. 'De kans is groot dat die dalende lijn doorzet. Dat geeft meer ruimte om ons te richten op het tegengaan van langdurige armoede.'

Uit het onderzoek van de Stichting Armoedefonds blijkt ook dat het aantal mensen dat landurig hulp nodig heeft, stijgt. Als je eenmaal onder de armoedegrens belandt, kom je er niet snel weer uit, zo redeneert de stichting. 'En daarom is het ontzettend belangrijk dat we ons daarop gaan richten. De grote discussie onder armoedebestrijders zal komende jaren dan ook worden hoe deze groep kan meeprofiteren', aldus Brandsma.


Een positieve ontwikkeling die verder uit het onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt, is dat in de Haagse Schilderswijk het gemiddelde opleidingsniveau onder jongeren geleidelijk stijgt. Werk en opleiding spelen volgens de stichting een belangrijke rol in het verhogen van de levensstandaard.

 

(foto ANP)