Activiteiten

Vrijwilligers binnen de Vincentiusvereniging Den Haag ondernemen activiteiten van allerlei aard zoals:

Ook heeft de Vincentiusvereniging organisatorisch en financieel een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van activiteiten als:

  • Leergeld ondersteuning schooljeugd, die door geldgebrek niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten.